Ja Pela privtprakse IK

Ja Pela privtprakse IK
Zemgales veselbas centrs
Jelgava
LV-3001
Latvija
Par mums


 

Esi sveicints ortopda Ja Pela privtpraks!

Mums prieks, ka esi atvris o lapu un ms ceram, ka Tu eit atradsi tiei to, ko Tu mekl par podometriju, par problmm saisttm ar  pdu noslodzi un par  risinjumiem. Ms ticam ka, atnkot pie mums, Tu uzticsi savu problmu un kopgi meklsim tiei Tev piemrotko risinjumu.

Msu ieteikumi

Pirms izvlies, kur veikt podometriju, pats prliecinies rstniecbas personu reistr, vai to veic sertificts specilists http://vi.gov.lv/lv/pr 

Pierakstoties uz statisko un dinamisko podometriju, prliecinies par vidjm cenm Latvij, kuras svrsts no 25 - 70 Euro. Statisko un dinamisko podometriju ar augstas izirtspjas aparatrm Latvij veic  vismaz astoi sertificti specilisti

 

Jnis Pelnis
sertificts tehniskais ortopds, protortopds

Absolvjis Rgas Stradia universitti. Vairk k divdesmit gadu darba pieredze medicn, ortopdij. Liela praktisk pieredze protezan pc ekstremitu amputcijm, stjas, gaitas, ldzsvara izvrtan.  Piedaljies pieredzes apmaias mcbu programms ortopdij Stokholm, Leipcig, Glzgov, rij- Foot Solution.

2010.g. Starptautisk bioniu ortopdu konference "VARNA 2010", kur tika prezentts un publicts ptjums par statisko un dinamisko podometriju.

2013.g. Starptautisk bioniu ortopdu konference "VARNA 2013", kur tika izvrttas gaitas un stjas problmas Latvijas brniem.

2014. "OTWorld 2014" Starpteutiskais ortopdijas kongress Liepcig.

2015.g. "Jaunas vsmas ortopdij"-  ISPO kongress Lion. 

2016.g. Starptautisk bioniu ortopdu konference "VARNA 2016", kur tika prezentts ptjums par pdu noslogojuma saistbu ar dadiem mugurkaula deformcijas veidiem.

2018.g. "OTWorld 2018"Starptautiskais ortopdijas kongress Leipcig

2018.g. Aetrex Worldvaid 2018 Train the Trainer Workshop in Tallinn, Estonia Ortopdu asocicijas biedrs. 

 2022.g. "OTWorld 2022"Starptautiskais ortopdijas kongress Leipcig

Prliecba: Ja kaut ko dart, tad to dart no sirds un ar pilnu atdevi!

 
Msu lgums

Ja esi pierakstjies uz pieemanu,  bet kaut kas mains un Tu netiec, esi tik labs - pazvani un pasaki to mums.Ciensim viens otra laiku! 

Elementri, ne? Iepriek paldies! 
 

Pieemanas datumi

  PILSTA

              PIEEMANAS VIETA UN KABINETA NUMURS

Mart

Februr

Rga 

Vienbas gatve 99

ieeja no stas.

7. un 28. mart

8. unn 22. februr

Valmiera

 Vidzemes brnu veselbas centrs "Apelsns"

Valmiera, L. Paegles 9

5. un 6. mart 5. un 6. februr

Jelgava 

 Zemgales veselbas centrs

Zemgales prospekts 15 - 119. kabinets

Piektdiens

1. un 8 . mart

Piektdiens

2.,9. un 23. februr

Jrmala

NRC Vaivari 

Asaru prospekts 61 - 130. kabinets 

Piektdien

19. aprl 

Piektdien

16. februr

Liepja

Vecliepjas poliklnika
Republikas iela 5 108.kab.

Otrdien

12. mart

Otrdiens 

13. un 27. febrrur

 Madona

Dr. Z. Stradias imenes rsta prakse

Valdemra bulvris 14 

ceturtdien

14. marrt

tredien

20. februr

 Ventspils 

Ziemekurzemes reionl slimncas rehabilitcijas nodaa

Ptera iela 33-7. kab.

Trediens

13. mart

Tredien

14. un 28. janvr

 Saldus

 Saldus medicnas centrs

Slimncas iela 3-329. kab. Saldus

 Pirmdien

11. mart

 Pirmdien

26. februr

 Rga

 Vienbas gatve 99,ieeja no stas

8. un 22. februr. 7. un 28. mart

Valmiera

Vidzemes brnu veselbas centrs "Apelsns", Valmiera, L. Paegles 9 

 6. un 7. februr. 5. un 6. mart

Jelgava

Zemgales veselbas centrs, Zemgales prospekts 15 - 119. kabinets 

2.,9. un 23. februr. 1. un 8. mart

Jrmala.

NRC Vaivari, Asaru prospekts 61 - 130. kabinets 

16. februr. 19. aprl

 Liepja

Vecliepjas poliklnika, Republikas iela 5 108.kab. 

13. un 27. februr. 12. mart

Madona

Dr. Z. Stradias imenes rsta prakse, Valdemra bulvris 14 
20. februr. 14. mart

Ventspils

 Ziemekurzemes reionl slimncas rehabilitcijas nod., Ptera iela 33 7. kab. 

14. un 28. februr. 13. mart

Saldus

 Saldus nedicnas centrs, Slimncas iela 3, 329. kabinets, Saldus

26. februr. 11. mart

Ms esam viengie Latvij, kuri izbraukumos pieemanas laik pielgo ortopdisks zoltes individuli tiei Tev. Tev nebs jgaida ldz nkoai pieemanas reizei.

Kvalitatvas  zoltes no Vcijas, ehijas vai Nderlandes Tev tiks pielgotas stundas laik! Tev ir iespja ietaupt laiku un naudu! 
 

Vienkri piesakies un atnc, par prjo ms parpsimies!

tel.   28 222 569 

 

Statisk un dinamisk podometrija ar atztko aparatru pasaul "Aetrex i step" un "MEDICAPTEURS WIN-TRACK"tehnisk ortopda konsultcija, individula supinatoru pielgoana, rehabilitcijas ieteikumi, pielgoto zolu kontrolprbaude, pie aizdomm prbaude uz skoliozi

Diagnostikas un konsultcijas cena - 45 

Individuli pielgotas ortopdisks zoltes:

Brniem 25-30 

Pieauguiem 45-60 


Ms nkam ar draudzgm cenm, profesionalitti, vairku gadu pieredzi, jaunks paaudzes ameriku aparatru "Aetrex" i-step un Francij raotu spiediena platformu Medicapterurs. Ms esam gatavi turpint sadarbbu novados!

 

"Ja Pela privtprakse" IK savu darbbu, k patstvgs uzmums uzska 2008. gad Kauguru veselbas centr, Jrmal.

Pateicoties msu klientu ieinterestbai un atsaucbai, novrtjot apkalpoanas kvalitti, esam atvrui podometrijas kabinetus 

Rg, Jrmal, Jelgav, Madon, Liepj, Ventspil un Valmier 

Uzmums sadarbojas ar ar dadu rstniecbas nozaru specilistiem. Dai sieti par uzmuma darbbu atspoguoti Latvijas televzijas kanlos (skatt) un Facebook (skatt).


 

 

Pateicamies par sniegtajm papildus zinanm ortopdij

  • profesoram Mrcim Krmiam,
  • profesoram Jevgeijam Djukendijevam 
  • rstam Gundaram Rusovam !