Ja Pela privtprakse IK

Ja Pela privtprakse IK
Zemgales veselbas centrs
Jelgava
LV-3001
Latvija
Podometrija


 


Podometrija - t ir pdu noslodzes datordiagnostika ar kuras paldzbu ir iespjams noskaidrot ermea smaguma sadaljumu uz pdu. To veicam divos veidos- statik un dinamik.

Ja tiek rekomendtas ortopdisks zoltes, ms veicam testa prbaudi ar zoltm, lai prliecintos vai problmu vieta tiek pareizi un preczi korita.Izmeklana tiek veikta ar jaunko MEDICAPTEURS  aparatru vairkos posmos.

Msu aparatru pai ameriki nosauc par revolucionru, jo 8159 apzeltti biosensori auj ar milzgu precizitti veikt podometriju. oti augst tehnoloija un sensoru  jtgums auj veikt podometriju ar maziem brniem. Esam droi, ka Aetrex aparatra ir ar visaugstko izirtspju. Pdj gada laik mums pacienti jaut: vai tad jums ir dinamisk podometrija? Bija, ir un bs! Tas ir tik vienkri- ar vienu taustiu programma tiek prslgta no statikas uz dinamiku! Ttad dinamisk podometrija nav nekds jauns velosipds, ms to veicam jau sesto gadu, Latvij ts pirmskumi ir 20 gadus atpaka. Atirba ir t, ka ms nekad neakceptsim prbaudi tikai gait, jo prsvar pamatproblmas vrojam jau statiskaj prbaud. Ienkot jauniem konkurentiem, mums pacienti jaut- tad kpc jums t podometrija ir tik lta? Atbildam- tpc ka ms neprotam un nevlamies  "uzpst cenas" .

Atnc, prliecinies! 

 

   


sa podometrijas vsture Latvij.

Lai preczi vartu izvrtt pdas noslodzi, tiek  veikta  gan statisk gan dinamisk prbaude. Pasaul os izmekljumus k oti svargus atzina daudz trk k pie mums. Latvij statisko un dinamisko podometriju veikt uzska 30 gadus atpaka, kad pie mums ska izmantot 7 metrus garu dinamisko celiu. Med.zin.doktore Zane Pavre ir viena no pirmajm, kura veic dinamisko podometriju un gaitas analzi. Statisko un dinamisko podometriju jau 20 gadus veic "Hemat" Mra Toma vadb, kur katru gadu msu asocicijai atved "ortopdijas jaunumu paketi" no ASV. K diagnostikas aizscja, mcbu materilu metodoloijas izstrdtja ir jpiemin dr.Iveta Spodria, kura ar daudzas novittes atveda no  vairkm valstm un ir uzskatma par podometrijas "atdzvintju' Latvij.  Profesors Mrcis Krmi un profesors Jevgnijs Djukedijevs  gadu desmitos ir analizjui pacientu gaitu.Viennozmgi nevar akcentt viena izmekljuma svargumu pr otru. Ir novirzes kuras var atrast tikai statik un ir cita veida novirzes, kuras redzam dinamik.

* Statisk podometrija - stvot uz podometra paklja virsmas, iespjams preczi noteikt spiediena sadaljumu katr pdas punkt. Jtgie 8159 sensori preczi pards pdas "karti" uz datora ekrna. 16 tou krsu gamma pasaka priek vjos punktus.Ar statisko podometriju iespjams diagnostict praktiski visas novirzes no normas. 

 

   


* Dinamisk podometrija - tiek veikta, lai noteiktu pdas noslogojumu gait un ermea ldzsvaru kustb. Ar ASV jaunks paaudzes aparatru" Aetrex i- step" ms veicam dinamisko podometriju. Aparatra tiek prprogrammta uz analzi gait, pacients "iziet cauri "sensorajam pakljiam, kur parda gaitas analzi uz datora ekrna.

Pieemanas laik izanalizjam abus mrjumus, izskaidrojam pacientam rezulttus, tiek rekomendtas individuls ortopdisks zoltes . pai saretos gadjumos zoltes tiek pagatavotas vienas nedas laik. Iesakm ar citus rehabilitcijas paskumus lai uzlabotu jsu dzves kvalitti.

Kad ortopdisk zolte ir piekorita ldz jums vlamajam rezulttam, ms pieemanas laik veicam testa prbaudi. Tas nozm, ka js uzkpjat uz sensors virsmas jau ar zolti. Ja tomr jtat diskomfortu, ms atrodam tdu risinjumu, lai pdias pakpeniski pierod pie zoltm.

 

   


* Ar Skil palmeojoa lzera staru paldzbu tiek izvrtta iegura attiecba pret mugurkaulu un iespjam mugurkaula nobde no vertikls ass. Msu darbbas rezultt esam no jauna (pirmreizji) atkljui daudzas dadu pakpju skoliozes un novirzjui pacientus pie profesioniem.

Cienjamie vecki! Ldzu pasekojiet ldzi, cik smagas ir jsu brnu skolas somas! Prlieku slodze vai napareizi izvlta soma/ uz viena pleca/ ir nopietns drauds mugurkaula deformcijai.

Zemk uzrdam linku  MK noteikumi par skolas somu smaguma pieaujamm normm LR

http://www.likumi.lv/doc.php?id=69952 

 

 


Analizjot os datus, ortopds nepiecieambas gadjum ieteiks un pielgos supinatorus. Parasti ar zoltm vien var bt par maz lai panktu maksimlo iespjamo efektu. Ms individuli iesakm tlkus rehabilitcijas paskumus.

pai Tavm vajadzbm pielgots zoltes

  • paldz pdai "strdt" pareizi un likvid traucjos blakuspardbas
  • nodroina rtu staiganu un stvanu
  • rada optimlus nosacjumus pdas funkcionanai
  • novr pdas deformcijas turpmku attstbu
  • auj bez problmm valkt jebkurus iepatikuos apavus.


Zoltes tiek pielgotas pieemanas laik, prbaudot to atbilstbu pacienta pdas fizioloiskajm patnbm. Tas ir svargi tajos gadjumos, ja pacientam ir pastiprinta pdas nervu jtba.Tad skum veicam mazku zolu korekciju un soli pa solim dodamies uz mri ko mums priek pasaka dators. Ar gados veckiem pacientiem  ms nevaram "agresvi ielauzt" pdias ldz vlamajam efektam ko mums dikt datorprogramma. Te oti svarga ir pakpenba. 

 

Ms nkam ar draudzgm cenm! Ms nkam ar profesionalitti! Ms nkam ar pozitvu attieksmi pret katru pacientu!

Diagnostikas un konsultcijas cena  - 45  

Zvani - 28 222 569